Ring på tlf: +45 7562 1014

Menu

Ny vej til havnen blev drøftet på brugermøde!

Læs mere om den nye vejføring til havnen, om Marinehjemmeværnet og det at være smed på en driftig havn i havnens nyhedsbrev.

Deltag i udviklingen af Horsens Havn.

Har du lyst til at komme med dit bud på, hvad Horsens Havn skal tilbyde byens borgere i fremtiden? - Så tilmeld dig her til borgermøde på Scandic Bygholm Park tirsdag den 17. september. fra 16 til 20. Der er et begrænset antal pladser.

Horsens Havn - Porten til Østjylland

På Horsens Erhvervshavn får du hele transportløsninger. Vi har kapaciteten til at laste og losse alle typer gods i både store og små partier.

Fra Horsens er det let at komme videre fra havnen og rundt i resten af Jylland og Danmark.
Her på siden kan du tjekke aktuelle, daglige oplysninger om skibe i havnen, højvande samt en lokal vejrudsigt.

Du kan også udfylde og sende formularen til at anmelde skibe og printe den ud bagefter:
Online skibs- og godsanmeldelse


Horsens Havn har stor effekt på lokalområdet

Horsens Havn udgør en markant betydning for den regionale økonomi og beskæftigelse i Horsens Kommune. Det viser en oplandsanalyse foretaget af Syddansk Universitet (SDU) og Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) for Danske Havne – brancheorganisation for erhvervshavne.

Horsens Havn har fået foretaget en oplandsanalyse, som viser sammenhængen mellem de aktiviteter, som havnen i 2016 har haft over kaj og indkomstdannelsen. Analysen fra SDU og CRT tydeliggør havnens betydning for den lokale og regionale økonomi ud fra en række faktorer som beskæftigelse, værditilvækst og skatteprovenu.

Analysen viser, at havnen direkte skaber 1.601 arbejdspladser i og omkring Horsens samt giver skatteindtægter på 115 mill. kr. Med oplandsanalysen bliver det meget tydeligt, hvor mange arbejdspladser havnen skaber i kommunen, og hvilken værdi Horsens Havn skaber i samfundet, siger Claus Holm Christensen, havnedirektør i Horsens Havn.

-En af de afgørende faktorer for, at havnen også i fremtiden kan medvirke til udviklingen af Horsens vil være, at den rigtige infrastruktur er til rådighed. Dette gælder uanset om det er erstatningsarealer for de områder, der i fremtiden overgår til byrum, eller om det er en forbedring af vejforholdene til og fra havnen, fortsætter havnedirektøren.

Direktøren for Danske Havne, Bjørn B. Christiansen, siger, at oplandsanalysen for Horsens Havn er et godt grundlag for at vurdere havnens erhvervsmæssige betydning, ikke blot for kommunen, men også ud over kommunegrænsen.

Forsker i CRT, der har stået for analysen, Nino Javakhishvili-Larsen, siger, at oplandsanalyserne viser, at de danske havne har potentialer, der kan påvirke de lokale økonomier i Danmark positivt.

Oplandsanalysen af Horsens Havn viser, at havnen direkte og indirekte skaber en beskæftigelse, der svarer til 2.277 arbejdspladser. Omregnet betyder det, at 5,4 pct. af kommunens beskæftigelse er skabt af aktiviteterne i Horsens Havn.

Aktiviteterne på Horsens Havn medfører en værdiskabelse, der giver en lokal- og regionaløkonomisk værditilvækst på 1.481 mill. kr. Det svarer til en andel på 6,5 pct. af den samlede værditilvækst i Horsens Kommune.

Horsens Havns virkning på beskæftigelsen og værditilvækst er grundlag for et skatteprovenu (indkomst-, virksomhedsskatter, moms etc.) på 374 mill. kr., hvilket udgør 3,6 pct. af det samlede skatteprovenu for Horsens Kommune.

---

Danske Havne, SDU og CRT har ønsket at tilvejebringe en model for oplandsanalyse, der sikrer en ensartet og troværdig vurdering af havnenes realøkonomiske effekter. Derfor giver modellen isoleret set udtryk for havnens aktiviteter over kaj. Dertil skal lægges de afledte virkninger for følgeindustrier og virkningerne af den almindelige indkomstdannelse.

bubblemedia