Vores Havn.

Havnens historie

Horsens Havn var en åhavn indtil op i 1700-tallet, med en smal kaj ved den nuværende Åboulevarden.

 • 1737 – Havnen får sit første reglement og kan dermed opkræve afgift fra skibe. Samtidig bliver det forbudt at kaste skarn i åen. Straffen var enten bøde, en tur på træhesten eller i gabestok.
 • Slutningen af 1700-tallet – Havnen bliver renoveret; under ledelse af Ove Høegh-Guldberg og med støtte af fremtrædende borgere som Jens Hjernøe, Anders Kruuse, Frederik Winther og Niels Gylding.
 • 1800-tallet – Havneområdet bliver gradvist udbygget.
 • 1873 – Det Jysk-Fynske Jernbaneselskab lægger skinner fra banegården til havnen
 • 1883 – Sejlrenden bliver uddybet til 15 fods dybde.
 • Ca. 1900 – Grosserer Collstrop etablerer en imprægneringsanstalt på sydsiden af havnen.
 • 1902 – Havnen får et ledefyranlæg, bestående af otte fyr.
 • 1902-1904 – Åløbet bliver fyldt op hen til Havnealle og Bygholm Å får et nyt løb. På samme tid bliver øen i havnen etableret, bl.a. med et skibsværft.
 • 1930’erne – Havnen får sine første kraner og kan begynde at håndtere større og tungere gods.
 • 1984 – Det sidste stykke af det gamle åløb bliver fyldt op og Niels Gyldings Gade bliver etableret.
 • 2000 – Efter nogle år med stabil udbygning får havnen sin hidtil største kran: PLM 170D med en rækkevidde på 24 meter og en løfteevne på 80 ton.
 • 2001 – Horsens Havn omdannes til et A/S med Horsens Kommune som eneaktionær.
 • 2012 – Havnen bliver en kommunal selvstyrehavn under navnet Horsens Erhvervshavn og fungerer i dag som en selvstændig virksomhed i Horsens Kommune.

Har du gode idéer og forslag til vores havn,
så kontakt direktør Claus Holm Christensen:

bubble